1. Bűncselekmények és kihágások

Meghatározás

Bűncselekmény: a büntető törvénykönyvben számontartott, rendkívül súlyos, a társadalom egészére nézve nagyon veszélyes, szándékosan elkövetett cselekedet. Büntetőjogi per folyamán a bíróságon tárgyalják, büntetik.

Kihágás: Minden olyan szabálysértés, ami nem számít bűncselekménynek. Adminisztratív eljárásként a megállapító rendőr bünteti, különböző intézkedésekkel.

A forgalmi bűncselekményként számon tartott cselekmények a következők:

a. Az autó forgalmi engedélyére  vonatkozóak:

1. Forgalomba be nem jegyzett gépjármű vagy villamos vezetése vagy forgalomba való helyezése;

2. Hamis rendszámtáblával ellátott gépjármű vagy villamos vezetése vagy forgalomba való helyezése;

3. Forgalomba be nem jegyzett vagy hamis rendszámtáblával ellátott pótkocsi vontatása;

4. Olyan gépjármű vezetése a közutakon, amely nem rendelkezik forgalmi joggal Romániában, vagy amelynek a rendszámtábláit visszavonták;

b. A gépjárművezetői jogosítványra vonatkozóak

5. Egy gépjármű vagy villamos vezetése a közutakon, ha a személy nem rendelkezik gépjárművezetői jogosítvánnyal; 

6. Egy gépjármű vagy villamos vezetése a közutakon, ha a személy nem rendelkezik a jármű kategóriájának megfelelő gépjárművezetői jogosítvánnyal, vagy ha a gépjárművezetői jogosítványát visszatartották, a vezetői jogát felfüggesztették, vagy érvénytelenítették, vagy Romániában nem vezethet;

7. Egy gépjármű vagy villamos vezetésének tudatos rábízása egy olyan személyre, aki nem rendelkezik gépjárművezetői jogosítvánnyal, vagy nem megfelelő gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkezik, vagy szellemileg fogyatékos, esetleg kábítószer vagy azonos hatású gyógyszerek hatása alatt van;

c. Szeszes italok vagy tiltott szerekre vonatkozóak    

8. Egy gépjármű vagy villamos vezetése a közutakon, ha a vezető, oktató, vizsgabiztos vagy vizsgázó vérében az alkoholszint magasabb, mint  0,80 g/l vagy kábítószer vagy azonos hatású gyógyszerek hatása alatt van. Ez alatt kihágásnak számít;

9. A vér, lehelet vagy vizeletminták vételének megtagadása a vezető, oktató, vagy vizsgabiztos részéről, ha ez az alkohol szint vagy tiltott szerek jelenlétének megállapítására szolgál, vagy ha az illető ellenáll vagy kivonja magát ez alól ;

10. Alkohol, kábítószer vagy azonos hatású gyógyszerek fogyasztása, a vezető, oktató, vagy vizsgáztató által, egy olyan baleset után, amelynek következményeként egy vagy több személy meghalt vagy megsérült, a biológiai minták vételéig;

Ha a vezető, leheletvizsgáló által megállapított, alkohol szintje kisebb, mint 0,40 mg/l, kérelmezheti a biológiai minták vételét is. Ha a vezető, leheletvizsgáló által megállapított, alkohol szintje nagyobb, mint 0,40 mg/l, köteles  biológiai minták leadására.  Ugyanakkor, a gépjármű vagy villamos vezetőtől kötelező a biológiai minta vétele, ha a céleszköz kábítószer vagy azonos hatású gyógyszerek jelenlétét mutatja.

d. Egyebek

11. A vezető, oktató, vagy vizsgabiztos által, olyan baleset színhelyének elhagyása, amelynek következményeként egy vagy több személy meghalt vagy megsérült, a Rendőrség jóváhagyása nélkül, vagy ha a baleset egy bűncselekmény következménye, vagy egy ilyen baleset nyomainak módosítása, helyszínátrendezése.

Nem számít bűncselekménynek, ha elhagyják az ilyen baleset színhelyét:

a) a megkülönböztető jelzéseket használó járművek vezetői. Ezek kötelesek azonnal a legközelebbi rendőrőrsöt értesíteni és a küldetés befejeztével visszatérni az okmányok intézése céljából;

b) azon járművek vezetői, akik maguk szállítják az áldozatokat a korházba, ha nem áll rendelkezésre más jármű, ha azonnal visszatérnek a baleset színhelyére;

c) az áldozatok, ha a járművezető ezt a rendőrségen jelenti;

12. A jelzőtáblák, jelzőlámpák, más berendezések, járművek szándékos tönkretétele, rombolása, használhatatlanná tétele, vagy akadályok elhelyezése az úton;

13. Különböző jelzőeszközök szerelése, vagy a meglevők helyének változtatása megfelelő engedély nélkül, mások megtévesztése céljából;

14. Nem engedélyezett versenyek szervezése vagy az ezekben vezető minőségben való részvétel;

15. Az út szándékos eltorlaszolása, ha ez veszélyezteti a forgalom biztonságát vagy a közforgalom többi résztvevőjének szabad közlekedési jogát;

16. A veszélyes anyagokat szállító járművek felügyelet nélküli hagyása a közút úttestén;

17. A gépjárművek, villamosok vagy pótkocsik műszaki ellenőrzésre vagy javítására vonatkozó előírások be nem tartása, vagy ezek elhanyagolása azok által, akiknek ez a feladatuk, ha baleset származott belőle;         

18. A balesetben sérült járművek javítása a Rendőrség vagz biytosító társaság által kibocsátott engedély nélkül;

19. A családorvos kötelességeinek be nem tartása, ha a hozzá tartozó vezető, betegsége miatt, olyan balesetet okoz, amelynek következményeként egy vagy több személy meghalt vagy megsérült;

A jogosítvánnyal kapcsolatos fogalmak

A kihágásokat főintézkedésként figyelmeztetéssel, vagy pénzbírsággal büntetik, és esetenként, a lennebb felsorolt kiegészítő intézkedésekkel.

Kiegészítő intézkedések:

a) büntetőpontok alkalmazása;

b) jogosítvány bevonása, korlátozott időre;

c) a kihágás elkövetéséhez használt javak elkobzása;

d) a jármű immobilizálása (lezárása);

e) forgalomból való kivonás, hivatalból

f) a szabálytalanul várakozó járművek elszállítása.

A rendőr minden olyan esetben visszatartja (REŢINERE) a jogosítványt, amikor:

1. Vezetői jogot felfüggesztenek (SUSPENDARE) (30-90 napra, esetleg megtoldják 30 nappal), ennek lejártával visszaadják

2. Érvénytelenítik a jogosítványt,(ANULARE) újra kell vizsgázni, ha eltelt egy törvény által meghatározott idő

3. Visszavonják,(RETRAGERE) amikor a vezető orvosilag alkalmatlan, visszaadják, amikor újból alkalmas

A Vezetői jogfelfüggesztése

A jogosítványt bevonják 30 napra, ha a vezető összegyűjt 15 büntetőpontot, olyan kihágásokért, amelyekért egyébként nem járna bevonás, vagy az alábbi kihágásokért 30, 60 vagy 90 napra.

Kihágások, amelyekért felfüggesztik a vezetési jogot

30 napra

1. piros jelzőlámpánál vagy vasúti átjárónál megállt járműoszlop előzéséért

2. elsőbbség meg nem adása gyalogosoknak a saját menetirányban, kijelölt gyalogátkelőhelyeken

3. elsőbbség meg nem adása más járműveknek;

4. a piros jelzőlámpa jelentésének be nem tartása;

5. előzésnél előírt szabályok be nem tartása;

6. a szolgálatát teljesítő forgalmi rendőr utasításainak be nem tartása;

7. a csak anyagi károkkal járó baleset után az azonnali rendőrségen való jelentkezés elmulasztása

60 napra

1. a jelzőlámpa piros színének jelentése, az elsőbbségre, illetve előzésre vonatkozó szabályok be nem tartása, ha csak anyagi károkkal járó baleset származott belőle;

2. az ideiglenes forgalmi tilalom be nem tartása egy bizonyos útszakaszon

3. hivatalos menetoszloppal kapcsolatos szabályok be nem tartása, vagy az ehhez való csatlakozás

4. ellenkező menetirányon való közlekedés, kivéve a szabályos előzést

90 napra

1. ittas állapotú vezetés, ha a tett nem minősül bűncselekménynek (0,8 g/l alatt);

2. olyan jármű vezetése, amelynek a fék vagy kormányberendezése súlyos műszaki hibákat rejt, ha ezt a Rendőrség az illetékes szervek képviselőivel állapítja meg (RAR);

3. a sorompók vagy félsorompóknál való meg nem állás, ha ezek le vannak eresztve vagy ezek leeresztése közben, vagy a fénysorompónál való meg nem állás ha működnek a fény és/vagy hang jelző készülékek

4. az illető útszakaszon és a jármű kategóriájának megfelelő törvényes sebesség több mint 50 km/h-val, aló túllépése, ha a mérés hitelesített berendezéssel történt;

A vezetői jog felfüggesztésének időtartama

1)A bevonást elrendelik :

a) 30 napra, ha összegyűlt 15 büntetőpont;

b) 60 napra, ha újra összegyűlt 15 büntetőpont a legutóbbi bevonás befejeztétől számított 12 hónapon belül

2) Ha az elkövető a legutóbbi bevonás befejeztétől 6 hónapon belül újra elkövet egy bevonással járó kihágást, az érte járó időtartamot megtoldják 30 nappal.

3)A bevonási döntést a vezetőt nyilvántartó forgalmi rendőrség közli,  10 napon belül az legutóbbi kihágás elkövetésétől. Az elkövető 5 napon belül köteles leadni jogosítványát a lakhely, ill. tartózkodás szerinti rendőrségen, ellenkező esetben 30 nappal növelik a bevonási időtartamot.

4)A büntetőpontok 6 hónap elteltével elévülnek.

5) A bevonás érvényteleníti az addig összegyűjtött büntetőpontokat.

6)A jogosítvány visszaadását a megyei forgalmi rendőrség parancsnoka rendeli el, amikor:

a) a bevonás lejárt, ha büntetőpontokért történt;

b) a bevonás lejárt, ha 30, 60 vagy 90 napos kihágásokért járó bevonásról van szó, vagy ha 30 nappal megtoldták, ha az illetékes sikeres KRESZ vizsgát tesz; a vizsga egy 15 kérdésből álló kérdőív, amiből legalább 13-ra kell helyes választ adni, és akkor történik, amikor a bevonás még tart

c) olyan orvosi bizonyítvány értemében, amely igazolja a jogosítvány elvételéül szolgáló egészségügyi okok megszűnését.

7)A bevonás időtartamát le lehet csökkenteni 30 napra , a jogosítvány tulajdonos kérésére, ha egyszerre teljesülnek a következő feltétele

a)sikeres KRESZ vizsgát tett a rendőrségen ;

b) több mint 1 éves régiséggel rendelkezett, a kihágás elkövetésének pillanatában;

c) az elmúlt 3 évben nem részesült ilyen csökkentésben

d) a kihágás elkövetésének pillanatában, az elmúlt 2 évben nem volt bevonva a jogosítványa

8) A kérelmező nem részesülhet ilyen csökkentésben, ha:

a) a bevonás időtartamát, a törvény értelmében, megtoldták;

b) a legutóbbi bevonástól számított 12 hónapban újra összegyűjtött 15 büntetőpontot

c) ha ittas állapotban elkövet olyan balesetet, amely csak anyagi károkkal jár;

d) a kihágás a következők egyike: a sorompók vagy félsorompóknál való meg nem állás, ha ezek le vannak eresztve vagy ezek leeresztése közben, vagy a fénysorompónál való meg nem állás, ha működnek a fény és/vagy hangjelző készülékek

9) A felfüggesztési idő lejárta előtt a gépjármű- vagy villamosvezetőnek kötelezően jelentkeznie kell az őt nyilvántartó rendőrségen a forgalmi szabályok ismeretének ellenőrzése érdekében, a következők szerint:

a) ha a jogosítványt ittas vezetésért, elssőbbségnél, előzésnél vagy a jelzőlámpa piros fényénél előírt szabályok be nem tartásáért tartották vissza, ha ezeknek anyagi károkkal járó baleset lett a következménye

b) amikor a tettet bűncselekményként kezelték és a bíróság vagy az ügyész elrendelte a bűnügyi felelősség átváltását a Büntető törvénykönyv 91. cikkelyénél felsorolt adminisztratív büntetések valamelyikével

c) amikor a 104. cikkelynek megfelelően kérte a vezetői jog felfüggesztés időszakának csökkentését

Az ellenőrzésen való sikertelen részvétel esetében a felfüggesztési időszakot meghosszabbítják 30 nappal, az (1) bekezdés (a) és (b) betűjénél előírt esetekben vagy ha nem jelentkezik a rendőrségen az előírt ismeretek ellenőrzésére.

A gépkocsivezetői jogosítvány érvénytelenítése

A jogosítványt érvénytelenítik a következő esetekben:

a) ha a tulajdonos végleges bírósági ítéletet kapott olyan bűncselekményért, amelynek következményeként egy személy meghalt, vagy megsérült, a közlekedési szabályok be nem tartása miatt, vagy a jogosítványt olyan időszakban szerezte, amikor kivizsgálták a következő bűncselekményekért: közúti forgalommal kapcsolatosak, gyilkolás, halált okozó ütés, súlyos testi sértés, rablás vagy gépkocsi lopás

b) a gépkocsi bejegyzésével (forgalmijával) kapcsolatos közforgalmi bűncselekmények elkövetéséért

c) az alkohollal kapcsolatos közforgalmi bűncselekmények elkövetéséért

d) egy gépjármű vagy villamos vezetése a közutakon, ha a személy nem rendelkezik a jármű kategóriájának  megfelelő gépjárművezetői jogosítvánnyal, vagy ha a gépjárművezetői jogosítványát visszatartották, bevonták, vagy érvénytelenítették

e) olyan  baleset színhelyének elhagyása,  a Rendőrség jóváhagyása nélkül, a balesetet szenvedő bármelyik rész által, amelynek következményeként egy vagy több személy meghalt vagy megsérült, vagy ha a baleset egy bűncselekmény következménye, vagy egy ilyen baleset nyomainak módosítása

f) nem engedélyezett versenyek szervezése vagy az ilyen versenyeken, vezető minőségben való részvétel

g)abban az esetben, ha a bíróság megtiltja a gépkocsivezetői szakma vagy foglalkozás gyakorlását

h)  ha a bíróság megállapítja, hogy a jogosítványt nem törvényes úton szerezték

i) ha a jogosítvány tulajdonosa meghalt

 

2. A büntetőpontok alkalmazása

Büntetőpontokat azokért a kisebb jelentőségű kihágásokért rónak ki, amelyek elkövetéséért a vezetői jogot nem függesztik fel helyben. Azokért a kihágásokért, amelyekért a vezetői jogot helyben felfüggesztik, nem jár büntetőpont, hisz afelfüggesztéssel, a törvény értelmében, elévülnek az addig szerzett büntetőpontok.

a) 2 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

1. a távolsági fényszórók helytelen használata valamely, ellentétes irányból közlekedő gépjárművel való találkozás alkalmával;

2.  mobiltelefonok  használata  vezetés  közben, a « hands free »  típusú berendezéssel  ellátottak kivételével;

3. azon kötelezettség be nem tartása, hogy a közutakon való közlekedés alkalmával használják a hitelesített biztonsági öveket vagy, az esetnek megfelelően, védősisakokat;

4. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 10-20 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

5. olyan útszakaszon való közlekedés, amelyre behajtani tilos;

6. a megfordulási, a tolatási, a sávváltási vagy az irányváltoztatási manőverre vonatkozó szabályok be nem tartása;

7.  azon  kötelezettség  megszegése,  hogy  napközben  is  használják  a  tompított  fényszórót  az autópályákon, az expressz utakon és az európai utakon (E);

8. szabálytalan megállás;

9. a távolsági fényszórók szabálytalan használatáért, amikor egy vele azonos irányba közlekedő jármű háta mögött közlekedik;

b) 3 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

1. az autópályák sürgősségi sávján való indokolatlan megállás vagy közlekedés, illetve az expressz vagy európai (E) utak úttestén való megállás;

2. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 21-30 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

3. a megfordulási, a tolatási, a sávváltási vagy az irányváltoztatási manőverre vonatkozó szabályok be nem tartása, amennyiben e cselekedet valamely jármű megkárosodásával vagy más anyagi károkkal járó balesethez vezetett;

4. az előtte közlekedő járműhöz viszonyított megfelelő követési távolság be nem tartása, amennyiben e cselekedet valamely jármű megkárosodásával vagy más anyagi károkkal járó balesethez vezetett;

5. a villamosmegállók járdaszigeteire szerelt «kikerülés» jelzőtábla jelentésének be nem tartása;

6. valamely elzárt útkereszteződésbe való behatolás;

7. szabálytalan várakozásért

8. a ködfényszórók használata más körülmények között, mint amikor köd van

c) 4 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

1. a meghibásodott vagy megkárosodott járművek esetében rá háruló kötelezettségek be nem tartása;

2. a személyi igazolvány, hajtási jogosítvány, forgalmi engedély vagy más okmányok átadásának megtagadása, a forgalmi rendőr kérésére, vagy ha nem engedélyezi a jármű ellenőrzését;

3. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 31-40 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

4. megfelelő fényekkel vagy kivilágítással nem rendelkező gépjárművel éjszaka vagy nappal, ködös időben, dús havazásban vagy záporesőben való közlekedés;

5. valamely gépjármű vezetése vagy pótkocsi vontatása, amennyiben a forgalmi engedély vagy a nyilvántartási  bizonyítvány  helyettesítő  tanúsítványa  közlekedési  jog  nélkül  van  kiállítva  vagy  ennek határideje lejárt;

d) 6 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

1. a jármű immobilizálásának vagy műszaki kivizsgálásának megtagadása;

2. a forgalmat irányító vasúti közeg szabályos jelzéseinek be nem tartása a vasúti átjáróknál;

3. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 41-50 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

4. olyan jármű vezetése, amely rendszámtábláinak egyike nincs felszerelve, vagy ha azok nem a rendeltetett helyre vannak szerelve;

5. az autópályák közlekedési irányait elválasztó tiltott övezetben való közlekedés vagy várakozás;

6.  a speciálisan kivitelezettektől és jelzettektől eltérő helyeken való várakozás vagy parkolás az autópályákon;

7. megfordulási vagy tolatási manőver végrehajtása autópályákon, valamint tiltott helyeken, illetve a két  úttestet  elválasztó  középövezeteken  vagy  szigeteken  való  közlekedés  vagy  menetirányváltás  célú átszelése;

8. a vasúti átjárók övezetében szerelt Sorompó nélküli egyszerű vasúti átjáró; Sorompó nélküli kettős vasúti átjáró vagy Állj jelzőtáblák jelentésének be nem tartása;

9. baloldali kanyarodással végrehajtott menetirányváltás, amennyiben e manőverrel átlépik a forgalmi irányokat elválasztó folytonos útburkolati jelzést;

10. valamely jelzőlámpával irányított útkereszteződésbe való behatolás, amennyiben e cselekmény a forgalom zárolását eredményezi az útkereszteződés belsejében.

A pénzbírság is pontokban kifejezendő, egy bírságpont megfelel a mindenkori bruttó minimálbér 10 %-nak. Az összefoglaló nem tartalmazza a bírságpontok helyzetenkénti alkalmazását, ezt a 49/2006 törvényben megtalálja.

3. A jármű immobilizálása (mozgásképtelenné tétele)

Egy jármű immobilizálását a közúti rendőr rendeli el a következő cselekmények valamelyikének a járművezető általi elkövetése esetén:

a) valamely be nem jegyzett vagy nyilvántartásba nem vett, illetve hamis rendszámmal ellátott vagy rendszámtábla nélküli jármű vezetése;

b) olyan jármű vezetése, amelynek műszaki állapota súlyosan veszélyezteti a forgalom biztonságát, rongálja a közutat vagy negatívan befolyásolja a környezetet;

c)  valamely jármű vezetése a veszélyes árukat szállító, illetve a túlméretezett és/vagy túlsúlyos járművekre vonatkozó szabályok megszegésével;

d)  olyan  gépjármű  vezetése,  amelyről  adatok  léteznek,  vagy  annak  gyanúja,  hogy  valamely bűncselekmény tárgyát képezi;

e) megtagadja igazolni magát;

f) szeszes italok, kábító anyagok és készítmények, illetve ilyen hatású gyógyszerek befolyása alatt van, a jármű vezetését pedig nem tudja biztosítani más személy;

g) nem tartja be a törvényben előírt vezetési és pihenési időszakokat.

4. A forgalmi engedély vagy az ezt helyettesítő bizonyítvány bevonása, azaz mikor nem szabad közlekedni a közúton

(a dőlt betüs esetek a rendszámtáblák bevonását is jelentik, az aláhúzottak 15 napig érvényes forgalmi  bizonyítványt kapnak, a többiek nem közlekedhetnek)   

 

a) a jármű nem rendelkezik érvényes műszaki vizsgával

b) a veszélyes árúkra vonatkozó szabályok be nem tartása

c) a jármű éjszaka lámpák vagy az előírásoknak megfelelő világító berendezések nélkül közlekedik

d) a jelző-világító berendezés súlyos hibáival való közlekedés, vagy ha a szabályzatnak nem megfelelő berendezésekkel közlekedik

e) ha a szolgálati(fő) fékberendezés hibás

f)  ha a kisegítő(kézi) fék hibás

g) a kormányberendezésnek nagyobb a kottyanása a megengedettnél

h) ha a gumiabroncsok mérete nem egyezik a forgalmi engedélyben előírtakkal, vagy amelyek oldala ki van vágva vagy el van szakadva vagy a kopásszintjük meghaladja a törvényes értékeket.

i) a jármű állás vagy menetközben tapasztalt zajszintje nagyobb a megengedettnél

j) a káros anyag kibocsátása nagyobb a megengedettnél

k) a vontatáshoz használt csatlakozók kopottak vagy nem találnak, fennáll a kioldás, vagy egyensúlyvesztés veszélye

l) reklámanyagot, nem engedélyezett fóliát vagy más tartozékot ragasztani a  szélvédőre vagy a többi ablakra, amelyek korlátozzák, vagy elhomályosítják a kilátást menet közben, úgy kintről, mint bentről

m) a jármű elülső vagy hátsó részére olyan plakátok, felíratok vagy reklámanyagok elhelyezése, amelyek csökkentik a lámpák hatásfokát, vagy megakadályozzák  a rendszámtábla leolvasását

n) a járművön jelentős üzemanyag vagy olajszivárgás tapasztalható

o) a rendszámtáblák nem a szabványnak megfelelők vagy az ezeket megvilágító lámpák másak, mint az eredetiek  

p) a forgalmi engedélyben szereplő adatok nem egyeznek meg a jármű adataival;

r) ha a járművet nem vonták ki forgalomból az előírt esetekben

s) a jármű nem rendelkezik kötelező balesetbiztosítással

t) a jármű tulajdonosa nem cserélte ki a forgalmi engedélyt vagy bejegyzési bizonylatot szabványosra

u) a járműről hiányzik az egyik rendszámtábla

v) a jármű bizonyos karosszéria elemei hiányoznak, vagy nagyon meg van rongálódva

x) ha a vezetés oktatására használt jármű nem rendelkezik az előírt berendezésekkel

 

VII. FEJEZET

Felelősség kihágások esetében

 

       95.  cikkely          -           (1)  Az  e  sürgősségi  rendelet - bűncselekmény elemeit  összesítőktől eltérő            rendelkezéseinek megszegése kihágást képez, és főszankcióként figyelmeztetéssel vagy bírsággal sújtandó, továbbá,  az  esetnek  megfelelően,  a 88.  cikkely      (2)  bekezdésében  említett  kihágási  mellék-büntetések valamelyikével.

        (2) A figyelmeztetés a kihágás elkövetőjének szóbeli vagy írásbeli megintéséből áll, melyet a törvényi előírások betartásának ajánlása kísér.

       (3) Hatályát vesztette.

       (4) Az (1) bekezdésben említett büntetéseket úgy természetes, mint jogi személyek esetében állapítják meg és alkalmazzák.

       96. cikkely - (1) A kihágásokra kiszabott mellékbüntetések célja valamely veszélyhelyzet elhárítása vagy a törvény tiltotta más cselekmények elkövetésének megelőzése, és ugyanazzal a jegyzőkönyvvel alkalmazzák, amellyel a bírság vagy a figyelmeztetés főszankcióját alkalmazták.

       (2) A mellékbüntetések a következők:

       a) büntetőpontok alkalmazása;

       b) a vezetési jog gyakorlásának korlátozott időtartamra való felfüggesztése;

       c)  az  e  sürgősségi  rendeletben  említett  kihágások  elkövetésére  rendeltetett  vagy  használt  javak elkobzása;

       d) a jármű immobilizálása;

       e) a jármű bejegyzésének vagy nyilvántartásba vételének hivatalból történő törlése a 17. cikkely (2) és (4) bekezdésében említett esetekben;

       f) hatályát vesztette.

       (3) Valamely forgalmi szabály megszegése esetén a főszankció vagy, az esetnek megfelelően, a (2) bekezdés c), d) és f) pontjában előírt kihágási mellékbüntetés valamelyikének alkalmazása mellett, a 108. cikkely (1) bekezdésében említett esetekben, még 2, 3, 4 vagy 6 büntetőpontot is alkalmaznak.

       (4). 15 büntetőpont halmozása esetén a vezetési jog gyakorlásának felfüggesztését a hajtási jogosítvány címzettjének lakhelye vagy, az esetnek  megfelelően,  tartózkodási  helye  szerint  illetékes  megyei vagy Bukarest municípiumi közúti rendőrség vezetője rendeli el.

       (5) Az elkobzást - a kihágást megállapító jegyzőkönyv révén - a közúti rendőrség rendeli el, a bírság alkalmazásával egyidejűleg.

       (6) Elkobzásnak alávetettek:

       a)  a          32.  cikkely      (2)  bekezdésében említettektől  eltérő  gépjárművekben  tartott,  szerelt  és  használt speciális figyelmeztető hang- és fényjelző eszközök;

       b) a forgalom felügyeletét biztosító eszközök helyes működését zavaró berendezések;

       c) a járművekre szerelt és a hatályos szabványoknak meg nem felelő rendszámtáblák;

       d) az állati vontatású járművek, amennyiben számukra behajtási tilalommal ellátott közúton vagy a helyi közhatóságok által megállapítottaktól eltérő útvonalon közlekednek.

       (7) Valamely jármű lefoglalása ennek az úttestről való eltávolításával - az útpadkára való vagy az útszélhez minél közelebbi kihelyezésével -, illetve valamely műszaki berendezés vagy más rögzítő eszköz használatával történő mozgásképtelenné tételével valósul meg.

       (8) Valamely jármű immobilizálását a 117. cikkely (1) bekezdésében említett cselekmények egyikének a vezetője általi elkövetése következtében a közúti rendőrség rendeli el.

97. cikkely - (1) A közúti rendőr, az e sürgősségi rendeletben említett esetekben, a kihágási szankciók mellett a következő műszaki-adminisztratív intézkedések valamelyikét is elrendeli:

       a) a hajtási jogosítvány és/vagy a forgalmi engedély, illetve a nyilvántartási bizonyítvány vagy, az esetnek megfelelően, ezek helyettesítő tanúsítványának visszatartása;

       b)  a  hajtási  jogosítvány,  a  forgalmi  engedély,  illetve  a  nyilvántartási  bizonyítvány  vagy  a rendszámtáblák visszavonása;

       c) a hajtási jogosítvány érvénytelenítése;

       d) a szabálytalanul várakozó járművek elszállítása;

       (2) A hajtási jogosítvány vagy a forgalmi engedély, illetve a nyilvántartási bizonyítvány visszatartását a  cselekmény megállapításával  egyidejűleg  a  közúti  rendőr  végzi,  kibocsátva  a  címzett  számára  egy közlekedési jogot biztosító vagy nem biztosító helyettesítő tanúsítványt.

       (3) Azon időszak, amelyben a hajtási jogosítvány címzettjétől megvonják a gépjármű-vagy villamos-vezetési jogot, a 96. cikkely (2) bekezdése b) pontjának rendelkezései értelmében felfüggesztési időszaknak minősül.

       (4) A hajtási jogosítvány visszavonását a közúti rendőrség rendeli el, amennyiben a címzettjét egy járóbeteg kezelő szakegység a közúton való járművezetésre alkalmatlannak nyilvánította.

       (5)  A  hajtási  jogosítvány  érvénytelenítését  a    114.  cikkelyben  említett  cselekmények  egyikének elkövetési helye szerint illetékes közúti rendőrség rendeli el.

       (6) Az adminisztratív intézkedések alkalmazási eljárását a szabályzattal állapítják meg.

       98.  cikkely          -           (1)  A  kihágásokért járó  bírságokat  az  alkalmazott  büntetőpontok  számának  értéke  által meghatározott összegben állapítják meg.

       (2) Értéke szempontjából egy büntetőpont a kormányhatározattal megállapított országos minimális bruttó alapbér 10%-át képezi.

       (3) Az e sürgősségi rendeletben említett kihágások tekintetében szankcióosztályokat állapítanak meg, amelyeknek  megfelel  egy  adott  számú  büntetőpont,  a  cselekmények  súlyosságának  és  társadalmi veszélyességének függvényében.

       (4) A szankcióosztályok az alábbiak:

       a) I. osztály - 2 vagy 3 büntetőpont;

       b) II. osztály - 4 vagy 5 büntetőpont;

       c) III. osztály - 6 - 8 büntetőpont;

       d) IV. osztály - 9 - 20 büntetőpont;

       e) V. osztály - 21 - 100 büntetőpont.

       (5) Az V. szankcióosztályban említett kihágások jogi személyek tekintetében alkalmazandók.

       99.  cikkely          - (1) Kihágást képeznek, és az I. szankcióosztályban említett bírsággal sújtandók a természetes személyek által elkövetett következő cselekmények:

       1.  valamely  gépjárműnek  indokolatlan  módón  legkevesebb    10  km/h-val  az  illető  útszakasz tekintetében megállapított kötelező minimális sebesség alatti vezetése;

       2. az irányváltozatási manőver jelzési kötelezettségének be nem tartása;

       3. a közúti forgalmi szabályok gyalogosok általi be nem tartása;

       4. a gépjármű tulajdonosa vagy felhasználója kötelezettségének nem teljesítése, hogy valamely forgalmi balesettől eltérő körülmények között történt károsodásról ténymegállapító dokumentumot igényeljen;

       5.  a  közúti forgalmi szabályok be nem tartása a katonai oszlopok, a szervezett csoportok és a díszkíséretek vezetői által;

       6. a hegyével lefelé és jobbra mutató, nyíl alakú, sárga vagy fehér közbeeső fényjelzés jelentésének be nem tartása, mely a változóirányú sávok esetében a zöld fény váltását jelzi;

       7. károsodott jármű vezetése a károsodást megállapító dokumentum kibocsátásától számított 30 napos határidőt meghaladón;

       8. a gépjármű utasainak azon kötelezettségének be nem tartása, hogy a közúton való közlekedés során biztonsági övet vagy hitelesített biztonsági berendezéseket viseljenek;

       9. a motorkerékpárok vagy mopedek utasainak azon  kötelezettségének nem teljesítése, hogy a közúton való közlekedés során hitelesített védősisakot viseljenek;

       10. a járművezető kötelezettségének nem teljesítése, hogy szabadon hagyja a villamos vonalát ennek közeledtekor, amennyiben az út egyetlen sávval rendelkezik;

       11. a forgalmi szabályoknak az állatokat vezetők általi tiszteletben tartásának elmulasztása;

       12.  azon  kötelezettség  elmulasztása,  hogy  alkalmazzák  a  megkülönböztető  jelzést  azokra  a gépjárművekre,  amelyeket  a  hajtási  jogosítvány  elnyerésétől  számított  egy  évnél  kevesebb  vezetési gyakorlattal rendelkező személyek vezetnek;

       13. a jármű kormányozó eszközének vezetés közbeni szabadon engedése;

       14. az utasokra háruló kötelezettségek nem teljesítése a járművekben tartózkodásuk alatt;

       15. a jelzőlámpa sárga színű fényjelzése jelentésének be nem tartása;

       16. olyan jármű vezetése, amelynek rendszámtáblái megrongálódtak, mocskosak vagy jéggel, illetve hóval borítottak, gátolva a rendszám-azonosítást;

       17. olyan jármű vezetése, amelynek rendszámtábláira fóliát vagy más berendezést alkalmaztak, lehetetlenné  téve  ezáltal  a  rendszám  leolvasását,  vagy  rendszámtáblái  nem  felelnek  meg  a  hatályos szabványoknak;

       18. olyan jármű közúti vezetése, melynek a 102. cikkely (3) bekezdése b) pontjában említettektől eltérő műszaki  meghibásodása  van,  illetve  egy  vagy  több  karosszériaeleme  hiányzik  vagy  láthatóan megrongálódott.

       (2) Az (1) bekezdésben említett kihágási bírság azon gépjármű- vagy villamosvezetőre is alkalmazandó, aki a 108. cikkely (1) bekezdése a) pontja értelmében 2 büntetőponttal sújtandó cselekményt követ el.

       100.  cikkely        - (1)  Kihágást képeznek, és a II.  szankcióosztályban  említett  bírsággal  sújtandók  a természetes személyek által elkövetett következő cselekmények:

       1. Románia államhatárainak átkelő pontjain a határrendőrök, a Honvédelmi Minisztérium forgalmi irányítói, a vasúti közegek, a közúti munkálatok övezetében a forgalom irányítására kijelölt személyzet, az iskolai forgalmi csoportok, valamint a világtalanok jelzéseinek be nem tartása;

       2. a figyelmeztető hangjelző eszközök használati szabályainak be nem tartása a járművezetők által, kivéve a 32. cikkely (2) bekezdése a) és b) pontjában említett gépjárművek vezetőit;

       3. a kötelező jelzőtáblák és útburkolati jelek jelentésének be nem tartása;

       4. azon kötelezettség be nem tartása, hogy a törvényben előírt határidőn belül a hajtási jogosítványról vagy a forgalmi engedélyről, illetve a nyilvántartási bizonyítványról másodpéldányt igényeljen az illetékes  hatóságtól,  amennyiben ezeket lopottnak, elvesztettnek vagy megrongálódottnak nyilvánították, vagy ezek formai és tartalmi szempontból már nem felelnek meg a hatályos okmányoknak;

       5.   a   gépjárművezetés   gyakorlati   oktatására   szánt   gépjárművek   tekintetében   a   hatályos szabályozásokban előírt sajátos felszereltség hiánya;

       6. olyan gépjármű vezetése, amelyre a forgalmi engedélyben vagy a nyilvántartási bizonyítványban előírttól  eltérő  méretű  vagy  eltérő  jellemzőkkel  rendelkező  gumiabroncsokat  szereltek,  vagy  ezek  a megengedett határon túlmenően használtak;

       7. olyan gépjármű vezetése, amely közlekedés vagy várakozás közben meghaladja a megengedett törvényes határt a hang-, illetve a kipufogógáz-kibocsátás tekintetében;

       8. a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében végzendő gyakorlati képzés vagy vizsga tekintetében a közúti rendőrség által kijelölt közlekedési útszakaszok be nem tartása;

       9. az egyetlen sorban történő közlekedés kötelezettségének be nem tartása - függetlenül a közlekedési iránytól - azon útkereszteződésekben, amelyekben villamosok is közlekednek, és a villamos vonala szabadon hagyásának elmulasztása, amennyiben a jobb sín és a járda közötti szakasz nem teszi lehetővé a két sorban való közlekedést;

       10. olyan természetű tevékenységek végrehajtása a járművezető által, amelyek elvonják figyelmét a vezetéstől, valamint hangkibocsátó berendezések olyan hangfokon való működtetése, amely befolyásolja a saját, illetve a többi forgalmi résztvevő biztonságos közlekedését;

       11. a motorkerékpárok és a mopedek vezetőire háruló azon kötelezettség be nem tartása, hogy napközben működtessék a tompított fényszórót a közúti közlekedésük során;

       12. a fényvisszaverő-fluoreszkáló védő-figyelmeztető felszerelés viselésének elmulasztása a közúti munkálatokat végző személy vagy a átjárót biztosító vasúti közeg által;

       13.  olyan  gépjármű  vezetése,  amely  nincs  ellátva  hitelesített  elsősegélynyújtási  egészségügyi készlettel, fényvisszaverő háromszögekkel és tűzoltókészülékkel;

       (2) Az (1) bekezdésben említett kihágási bírság azon gépjármű- vagy villamosvezetőre is alkalmazandó, aki a 108. cikkely (1) bekezdése b) pontja értelmében 3 büntetőponttal sújtandó cselekményt követ el.

       (3) Kihágást képeznek, és a II. szankcióosztályban említett bírsággal, illetve a vezetési jog 30 napos időszakra   történő   felfüggesztésének   kihágási   mellékbüntetésével   sújtandók   a   gépjármű-   vagy villamosvezetők által elkövetett következő cselekmények:

       a) a vörös fényt mutató jelzőlámpánál vagy a vasúti átjáróknál álló járműoszlop megelőzése;

       b)  az  áthaladási  elsőbbség  megadásának  elmulasztása  a  gépjármű  vagy  villamos  közlekedési irányában található, a közutat speciálisan berendezett és jelzett helyen szabályosan átszelő gyalogosoknak;

       c) az áthaladási elsőbbség megadásának elmulasztása az erre jogosult járműveknek;

       d) a jelzőlámpa vörös színű jelzése jelentésének be nem tartása;

       e) az előzésre vonatkozó szabályok be nem tartása;

       f) a szolgálati feladatkörét ellátó közúti rendőr jelzéseinek és utasításainak be nem tartása;

       g) a rendőrségen való jelentkezésnek elmulasztása, amennyiben csak anyagi károkkal járó baleset történt, kivéve a 79. cikkely (2) bekezdésében előírt esetekben.

       101. cikkely  -  (1) Kihágást képeznek, és a III. szankcióosztályban említett bírsággal sújtandók a természetes személyek által elkövetett következő cselekmények:

             1. valamely gépjármű vezetése lejárt érvényességű hajtási engedéllyel;

2. hatályát vesztette;

             3. valamely gépjármű vezetése olyan romániai lakhellyel rendelkező személy által, aki a törvényben előírt határidőben nem váltotta be a más államban szerzett hajtási jogosítványát;

4.  a  gépjármű  vagy  pótkocsi  forgalmi  engedélye  vagy  nyilvántartási  bizonyítványa  beváltási kötelezettségének nem teljesítése a törvényben előírt esetekben;

5.  az  ellentétes  irányból  közlekedő  járművel  szemben  való  elégséges  oldaltávolság  tartásának elmulasztása;

6. a tiltó, korlátozó vagy ideiglenes jellegű jelzőtáblák és útburkolati jelek tiszteletben tartásának elmulasztása, kivéve a behajtást vagy előzést tiltókat, amelyek más szankcióosztályba tartoznak;

7.  azon  kötelezettség  be  nem  tartása,  hogy  megengedjék  az  útkereszteződésben  rekedt  jármű vezetőjének az útkereszteződés elhagyását;

             8. a kerékpárok és mopedek közlekedési szabályainak be nem tartása;

             9. a sebesség csökkentésének elmulasztása a szabályzatban említett esetekben;

10. más színű vagy intenzitású fények, más fények, más figyelmeztető hangjelző berendezések vagy tartozékok  szerelése,  illetve  nem  hitelesített  módosítások  végrehajtása  gépjárművek,  pótkocsik  vagy villamosok tekintetében;

11. olyan gépjárművel, pótkocsival vagy villamossal való közlekedés, amelynek kivilágítási vagy figyelmeztető hangjelzési rendszere meghibásodott, illetve ezek hiányoznak;

12.  földalatti   átkelőkben   vagy   alagutakban  bekövetkezett  akaratlan  immobilizálás  esetén alkalmazandó szabályok be nem tartása;

13.  személyek  vagy  tárgyak  járműben,  illetve  járművön  való  szállítása  esetén  alkalmazandó szabályok be nem tartása;

14. a gépjárművek vagy villamosok nyitott ajtókkal való elindítása, nyitott ajtókkal való közlekedése, illetve ezek menet közbeni kinyitása; az álló vagy várakozó gépjármű ajtóinak kinyitása, a többi forgalmi résztvevő biztonságos közlekedésének veszélyeztetését elkerülő bebiztosítás végrehajtása nélkül;

15. a tömegszállításra rendeltetett gépjárművek megállítása az ilyenként jelzett megállóktól eltérő helyen;

              16. a forgalmi sávokon való közlekedés szabályainak be nem tartása;

17. kétkerekű járművek közutakon való vezetése oly módon, hogy nem biztosított mindkét kerék érintkezése az úttesttel.

18. a gépjárművezető azon kötelezettségének be nem tartása, hogy legyenek nála a 35. cikkely (2) bekezdésében előírt okmányok;

       (2) Az (1) bekezdésben említett kihágási bírság azon gépjármű- vagy villamosvezetőre is alkalmazandó, aki a 108. cikkely (1) bekezdése c) pontja értelmében 4 büntetőponttal sújtandó cselekményt követ el.

       (3) Kihágást képeznek, és a III. szankcióosztályban említett bírsággal, illetve a vezetési jog 60 napos időszakra   történő   felfüggesztésének   kihágási   mellékbüntetésével   sújtandók   a   gépjármű-   vagy villamosvezetők által elkövetett következő cselekmények:

a) az elsőbbségre, illetve az előzésre vonatkozó szabályok be nem tartása, vagy a jelzőlámpa vörös fényénél való átkelés, amennyiben ezen cselekmények valamely jármű megsérülésével vagy más anyagi károkkal járó forgalmi balesethez vezettek;

              b) a közút valamely szakaszára kirótt ideiglenes közlekedési tilalom megszegése;

c) valamely hivatalos járműoszlop elhaladásakor alkalmazandó forgalmi szabályok be nem tartása, vagy ilyen oszlopba történő beékelődés;

d) az elentétes irányú forgalmi sávon való közlekedés, a szabályosan végrehajtott előzési manőver kivételével.

       102. cikkely -  (1) Kihágást képeznek, és a IV. szankcióosztályban említett bírsággal sújtandók a természetes személyek által elkövetett következő cselekmények:

1.  műszakilag  meg  nem  felelő  vagy  lejárt  érvényességű  műszaki  vizsgával  rendelkező  jármű közutakon történő vezetése;

2. hatályát vesztette;

             3. nyilvántartásba nem vett állati vontatású jármű vezetése;

4.  a  járművek  nyilvántartóból  való  törlésének  elmulasztása  a  törvényben  előírt  esetekben  és határidőkben;

5. tömegszállításra vagy áruszállításra rendeltetett valamely gépjármű szakmai igazolvány nélküli vezetése;

             6. az időszakos orvosi kivizsgálás elvégzésének elmulasztása;

7. hatályát vesztette;

8. két nemzeti hajtási jogosítvány egyidejű bírlalása, amelyek közül egyiket egy idegen illetékes hatóság bocsátott ki;

9. plakátok vagy felíratok ragasztása jelzőtáblákra vagy forgalmi jelzésként szolgáló berendezésekre, ideértve ezek tartószerkezetét is;

10.  speciális  hang-  vagy fényjelző eszközök bírlalása,  telepítése  vagy  közúti  forgalomban való használata olyan gépjárművek tekintetében, amelyek nem rendelkeznek ilyen joggal;

11. a sebességmérő berendezések helyes működését zavaró eszközök bírlalása, telepítése vagy közúti forgalomban való használata;

12. a speciális hang- vagy fényjelző eszközök indokolatlan használata az elsőbbségi közlekedési rendszerű gépjárművek vezetői által;

             13. hatályát vesztette;

14. valamely gépjármű vezetésével megbízott személy adatai - közúti rendőrségi kérésre történő közlésének megtagadása a jármű tulajdonosa vagy használója által;

15. a tömegszállítást vagy áruszállítást végző járművezetőkre háruló kötelezettségek teljesítésének elmulasztása;

              16. az állati vontatású járművek vezetőire háruló kötelezettségek be nem tartása;

              17. a 74. cikkely rendelkezéseinek be nem tartása az autópályákon való közlekedés tekintetében;

18. hatályát vesztette t;

19. áru- vagy személyszállítás lebonyolítása olyan gépjárművel és pótkocsival, amelyek próba jellegű engedély alapján közlekednek;

20. próba jellegű engedély alapján közlekedő valamely gépjármű vezetése az engedély címzettjének székhelye szerinti megyén vagy Bukarest municípiumon kívül;

21. a változóirányú sávok jelzésére telepített berendezések piros fényű jelzése jelentésének be nem

tartása;

22. a forgalmi résztvevők ellen illetlen gesztusok végrehajtása, szidalmazás, sértő vagy vulgáris szavakkal való illetés a járművezetők és utasaik által;

23. tárgyak, anyagok vagy, az esetnek megfelelően, járművek közutakon való eldobása, hátrahagyása vagy elhagyása;

24. a járművek vontatására vonatkozó szabályok be nem tartása;

25. indokolatlan módon nem jelentkezni a megállapított határidőben azon közúti rendőregységnél, amelyhez forgalmi résztvevői, gépjármű-tulajdonosi vagy felhasználói minőségével kapcsolatos bármely probléma orvoslása céljából volt meghívva;

26. korszerűsített közutakra való behatolás olyan járművel, amelynek kerekein vagy karosszériáján az úttestre lerakodó sár található, illetve amelyből a forgalom biztonságát veszélyeztető készítmények, anyagok vagy termékek esnek ki vagy szivárognak;

              27. 12 évesnél fiatalabb gyermekek vagy állatok szállítása a járművek első ülésein;

28. a 3,5 tonna megengedett maximális össztömeget meghaladó gépjármű vezetése jéggel, hóval borított vagy síkos utakon, kerékláncok vagy más hitelesített csúszásgátló felszerelések alkalmazása nélkül;

29. a gépjármű hátsó részén a forgalmi bejegyzést végző állam megkülönböztető jele alkalmazásának elmulasztása, amennyiben a bejegyzést olyan állam végezte, amely nem részes fele a közúti forgalomról szóló megállapodásnak;

              30. hatályát vesztette;

              31. a vasúti átjárók előtt felszerelt határméreti kapuk megütése, megrongálása vagy kikerülése;

32.  a  közutak felüljáróinak  a  megfelelően  jelzett  szabad  átkelési  határméret  be  nem  tartásával eredményezett megütése és/vagy megrongálása;

33. olyan hang alapú riasztóberendezés telepítése gépjárműre, amelynek folytonos jelzési időtartama meghaladja az egy percet, intenzitása pedig túllépi a törvényben előírt hangküszöböt;

34. a jármű kategóriája szerinti megengedett sebességkorlát-jelzés feltüntetésének elmulasztása a tömegszállítást vagy áruszállítást végző jármű hátsó részén;

35. vegyi kezelések vagy fóliák alkalmazása a szélvédőre, a hátsó vagy oldalsó ablakra, az illetékes hatóság által hitelesítettak és/vagy engedélyezettek, illetve megfelelően jelzettek kivételével;

36. olyan plakátok, reklámok, felíratok vagy tartozékok alkalmazása a szélvédőre, a hátsó vagy oldalsó ablakra, amelyek a látási viszonyt a törvényesen megengedett határ alá szűkítik vagy tompítják, vagy akadályozzák, illetve csökkentik a kivilágítási és fényjelzőberendezések hatékonyságát vagy a rendszám leolvasását;

37. a veszélyes árukat vagy anyagokat szállító, illetve a túlsúlyos és/vagy túlméretezett járművek közúti forgalmára vonatkozó kötelezettségek megszegése.

38. A 801. cikkely (1) pontjában és a  81. cikkely (3) pontjában előírt közlési követelmény be nem tartása vagy a hibás vagy nem teljes adatok közlése.

       (2) Az (1) bekezdésben említett kihágási bírság azon gépjármű- vagy villamosvezetőre is alkalmazandó, aki a 108. cikkely (1) bekezdése d) pontja értelmében 6 büntetőponttal sújtandó cselekményt követ el.

       (3) Kihágást képeznek, és a IV. szankcióosztályban említett bírsággal, illetve a vezetési jog 90 napos időszakra   történő   felfüggesztésének   kihágási   mellékbüntetésével   sújtandók   a   gépjármű-   vagy villamosvezetők által elkövetett következő cselekmények:

a) jármű vezetése szeszes italok befolyása alatt, ha a cselekmény - a törvény értelmében - nem minősül bűncselekménynek;

b) olyan jármű vezetése, amelynek fékrendszerében vagy kormányzási mechanizmusában - a közúti rendőrség és a Román Gépkocsi-lajstrom által közösen megállapított - súlyos műszaki meghibásodások állnak fenn;

c) a megállás megtagadása a vasúti átjáróknál, ha a sorompó vagy félsorompó le van engedve, illetve  leengedése folyamatban van, vagy ha a vörös fényjelzések és/vagy a hangjelzések működésben    vannak;
             d) hatályát vesztette;

e) az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása több mint 50 km/h-val, melyet - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítanak meg.

       103. cikkely - (1) A gépjármű-vezetési jog felfüggesztését elrendelik:

a)         30 napos időszakra,  amennyiben a hajtási  jogosítvány  címzettje      15 büntetőpontot  összesítő kihágásokat követett el;

b) 60 napos időszakra, amennyiben a hajtási jogosítvány címzettje a vezetési jog utolsó felfüggesztése lejártának időpontját követő 12 hónapban újból összesít legalább 15 büntetőpontot.

c) 90 napos időszakra, amennyiben a gépjármű- vagy villamosvezető tettét közforgalmi bűncselekményként kezelik, vagy egy olyan forgalmi baleset elkövetése esetén, amelyben egy személy meghalt vagy megsérült és a Törvényszék vagy az Ügyészség elrendelte a bűnvádi eljárás meg nem kezdését, ez alól való mentesítését vagy befejezését, ha az illető tettért a jelenlegi kormány rendelet előírja a vezetői jog felfüggesztését.

       (11) Az (1) bekezdés c) betűjénél említett esetben, a vezetői jog felfüggesztését a tett végrehajtásának helye szerinti illetékes közúti rendőrség vezetője rendeli el.

       (2)  Amennyiben a gépjármű- vagy villamosvezető  a  hajtási  jogosítvány  visszaszolgáltatásának időpontjától  számított          6 hónapon belül  újból  elköveti  a      100.  cikkely    (3)  bekezdésében,  a 101. cikkely      (3) bekezdésében és a 102. cikkely (3) bekezdésében említett cselekmények valamelyikét, a felfüggesztési időt újabb 30 nappal meghosszabbítják.

       (3) Az (1) és  (2) bekezdésben említett esetekben a vezetési jog felfüggesztésének határozatát a kihágás  elkövetőjét  nyilvántartó  közúti  rendőrségi  szolgálat  közli  a  címzettel,  az  utolsó  kihágás megállapításának időpontjától számított 10 napos határidőn belül.

       (4)  A  büntetőpontokat  a  kihágás  megállapításának  időpontjától  számított     6  hónap  leteltével semmisnek tekintik.

       (5) A vezetési jog felfüggesztése érvényteleníti az addig összesített valamennyi büntetőpontot.

       (6) Az (1) bekezdésben említett esetekben a kihágás elkövetője köteles - az írott értesítés átvételétől számított 5 napos határidőn belül - jelentkezni a lakhelye vagy, az esetnek megfelelően, tartózkodási helye szerint illetékes rendőrségi egységnél hajtási jogosítványának leadása céljából.

       (7) A kihágás elkövetőjének a (6) bekezdésben említett határidőben való jelentkezésének indokolatlan megtagadása maga után vonja a vezetési jog  (1) bekezdés a) és b) pontjában említett  felfüggesztési időszakának 30 nappal való meghosszabbítását.

       104.  cikkely  - A hajtási jogosítvány címzettjének indokolt kérésére a felfüggesztési időszakokat a cselekmény elkövetési helye szerint illetékes megyei vagy Bukarest municípiumi közúti rendőrség vezetője vagy a Román Rendőr-főfelügyelőség keretében működő közúti rendőrség vezetője csökkenti, de 30 napnál nem kevesebbre, a szabályzatban előírt feltételek között.

       105. cikkely - (1) Kihágást képeznek, és az V. szankcióosztályban említett bírsággal sújtandók a jogi személyek által elkövetett következő cselekmények:

1. a közút vagy a vasúti átjárók hatályos szabványoknak megfelelő jelzésének elmulasztása vagy nem megfelelő jelzése; azon akadályok eltávolításának elmulasztása, amelyek gátolják a járművezetők látási viszonyát a vasúti átjárókon;

2. a közúti jelzőeszközök vagy az ilyen célú speciális berendezések elhelyezési kötelezettségének nem teljesítése;

3. a közút övezetében található akadályok vagy munkálatok - hatályos szabványoknak megfelelő jelzésének elmulasztása vagy nem megfelelő jelzése;

4. az úttest tartóssági állapota - a hatályos szabványoknak megfelelő - biztosításának elmulasztása, valamint az úttesten található akadályok eltávolítási intézkedései foganatosításának elmulasztása;

5.  olyan  berendezések  elhelyezése  a  közút  övezetében,  amelyek  a  közúti  jelzésként  szolgáló jelzőtáblákkal  vagy  berendezésekkel  összetéveszthetők,  illetve  ezek  láthatóságát  vagy  hatékonyságát korlátozó építmények vagy berendezések kivitelezése vagy más akadályok létrehozása;

6. közlekedési korlátozások bevezetése a közutakon az útkezelő engedélyezése és a közúti rendőrség véleményezése nélkül;

7. a közút övezetében végzett munkálatok elhelyezése és kivitelezése tekintetében a közútkezelő és a közúti rendőrség által megállapított határidők és feltételek be nem tartása;

8. azon kötelezettség be nem tartása a kivitelező vagy, az esetnek megfelelően, a kedvezményezett által, hogy az úttesten, az útpadkán vagy a járdán végzett munkálatok befejezése után a közutat legalább a kezdeti állapotába hozza;

9.  a  járművekkel  és  vezetőikkel  kapcsolatosan       - a törvényes  szabályok  szerint          -  rá  háruló kötelezettségek be nem tartása;

10.  annak  elmulasztása,  hogy  a  közúti  rendőrség  kérésére  határidőben  közölje  azon  személy azonossági adatait, akire közúti közlekedés céljából rábízta járművét;

11.  a  járművek forgalomba való beengedéséhez és forgalomban tartásához kötelező  specifikus ellátmányok hiánya;

12. a veszélyes árukat vagy anyagokat szállító, illetve túlsúlyos vagy túlméretezett gépjárművek közlekedési ideje alatti kíséretének nem biztosítása;

13. azon kötelezettség be nem tartása, hogy a közút övezetében végzendő munkálatok kivitelező személyzetének fényvisszaverő-fluoreszkáló védő-figyelmeztető felszerelést biztosítsanak;

             14. tömegszállítási eszközök megállóinak elhelyezése a közúti rendőrség véleményezése nélkül;

15. az oktatási intézményekben tartandó forgalmi nevelési órák lefolytatási kötelezettségének be nem tartása;

16. kereskedelmi tevékenységek lebonyolítása járdán, útpadkán vagy úttesten, illetve - helységen kívül - a közút biztonsági övezetében;

17. valamely jármű bejegyzésének vagy nyilvántartásba vételének, a rendszámtáblák kibocsátásának, illetve a felhasználó azonosító adatai forgalmi engedélybe való beírásának indokolatlan megtagadása;

18. azon kötelezettség be nem tartása a jármű tulajdonosa vagy megbízott bírlalója által, hogy kérje az illetékes  hatóságtól  a  felhasználó  azonosító  adatainak  a  forgalmi  engedélybe  vagy  a  nyilvántartási bizonyítványba való bevezetését;

19. az engedélyezett versenyek szervezőire háruló kötelezettségek be nem tartása, hogy minden szükséges  intézkedést  meghozzanak a versenyek biztonságos lebonyolítása,  valamint  a  többi  forgalmi résztvevő védelme érdekében;

20.  azon  kötelezettség  be  nem  tartása  a  helyi  közhatóságok  által,  hogy  a  gyalogosok  és  a kerékpárosok számára, az állati vontatású járművek közlekedésére és a forgalom csillapítása érdekében forgalmi létesítményeket valósítsanak meg, valamint ezek jelzésének hiánya vagy nem megfelelő jelzése;

21. valamely tömegszállításra vagy áruszállításra rendeltetett jármű rábízása közúton való közlekedés céljából olyan gépjármű- vagy villamosvezetőre, aki nem rendelkezik szakmai igazolvánnyal;

22.  veszélyes  áruk  és  anyagok  szállításának  vagy  túlsúlyos,  illetve  túlméretezett  járművek mozgatásának elrendelése a törvény feltételei között kibocsátott speciális engedély nélkül, valamint az illetékes hatóság által megállapítottaktól eltérő útvonalak igénybevétele ezek lebonyolítására;

23. azon kötelezettség be nem tartása, hogy a veszélyes áru- vagy anyagszállítmány kiindulási pontja szerint illetékes közúti rendőrséget értesítsék a megállapított útvonalról és a rendeltetési helységről;

24. azon kötelezettség be nem tartása a helyi közigazgatási hatóságok által, hogy mellékutakat rendezzenek be a 71. cikkely (2) bekezdésének feltételei között;

25. azon kötelezettség be nem tartása a közútkezelő vagy a helyi közhatóságok által, hogy forgalmi létesítményeket rendezzenek be vagy, az esetnek megfelelően, szüntessenek meg, a közúti rendőrséggel közösen megállapított határidőben;

26. az általános, övezeti vagy részletes urbanisztikai tervek alkalmazása a közútkezelő és a közúti rendőrség előzetes véleményezése nélkül;

27.  a  forgalmi  engedélyben  vagy  a  nyilvántartási  bizonyítványban,  illetve  a  járműazonossági könyvben eszközlendő módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó törvényi rendelkezések megszegése, valamint  forgalmi  balesettel  harmadik  feleknek  okozott  károk  tekintetében  polgári  felelősségbiztosítás létezése tulajdonos általi bizonyításának igénylése nélkül végrehajtani az időszakos műszaki vizsgálatot;

             28. a közút télen történő karbantartásának elmulasztása, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.

             29. A 801. cikkely (1) és a 81. cikkely (3) pontjaiban előírt közlési követelmény be nem tartása vagy a hibás vagy nem teljes adatok közlése.

       106. cikkely - (1) A felfüggesztési idő lejárta előtt a gépjármű- vagy villamosvezetőnek kötelezően jelentkeznie kell az őt nyilvántartó rendőrségen a forgalmi szabályok ismeretének ellenőrzése érdekében, a következők szerint:

        a) ha a jogosítványt ittas vezetésért, elssőbbségnél, előzésnél vagy a jelzőlámpa piros fényénél előírt szabályok be nem tartásáért tartották vissza, ha ezeknek anyagi károkkal járó baleset lett a következménye

       b) amikor a tettet bűncselekményként kezelték és a bíróság vagy az ügyész elrendelte a bűnügyi felelősség átváltását a Büntető törvénykönyv 91. cikkelyénél felsorolt adminisztratív büntetések valamelyikével

        c) amikor a 104. cikkelynek megfelelően kérte a vezetői jog felfüggesztés időszakának csökkentését

       (2) Az ellenőrzésen való sikertelen részvétel esetében a felfüggesztési időszakot meghosszabbítják 30 nappal, az (1) bekezdés (a) és (b) betűjénél előírt esetekben vagy ha nem jelentkezik a rendőrségen az előírt ismeretek ellenőrzésére.

       107. cikkely - A 100. cikkely (3) bekezdésében, a 101. cikkely (3) bekezdésében, a 102. cikkely (3) bekezdésében, a 103. cikkely (2) bekezdésében és a 106. cikkelyben   említett szankciók a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében gyakorlati képzésen részt vevő személyek oktatási folyamatában található attesztált oktató vagy a hajtási jogosítvány  elnyerése  érdekében  tett  gyakorlati  vizsga  lebonyolítási  folyamatában  levő  vizsgáztató tekintetében is alkalmazandók.

       108. cikkely - (1) Egy vagy több kihágás gépjármű- vagy villamos vezetők általi elkövetése maga után vonja, a pénzbírság szankciója mellett, egy bizonyos számú büntetőpont alkalmazását is, a következők
szerint:

a) 2 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

1. a távolsági fényszórók helytelen használata valamely, ellentétes irányból közlekedő gépjárművel való találkozás alkalmával;

2.  mobiltelefonok  használata  vezetés  közben, a « hands free »  típusú berendezéssel  ellátottak kivételével;

3. azon kötelezettség be nem tartása, hogy a közutakon való közlekedés alkalmával használják a hitelesített biztonsági öveket vagy, az esetnek megfelelően, védősisakokat;

4. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 10-20 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

             5. olyan útszakaszon való közlekedés, amelyre behajtani tilos;

6. a megfordulási, a tolatási, a sávváltási vagy az irányváltoztatási manőverre vonatkozó szabályok be nem tartása;

7.  azon  kötelezettség  megszegése,  hogy  napközben  is  használják  a  tompított  fényszórót  az autópályákon, az expressz utakon és az európai utakon (E);

             8. szabálytalan megállás;

9. a távolsági fényszórók szabálytalan használatáért, amikor egy vele azonos irányba közlekedő jármű háta mögött közlekedik;

b) 3 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

1. az autópályák sürgősségi sávján való indokolatlan megállás vagy közlekedés, illetve az expressz vagy európai (E) utak úttestén való megállás;

2. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 21-30 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

3. a megfordulási, a tolatási, a sávváltási vagy az irányváltoztatási manőverre vonatkozó szabályok be nem tartása, amennyiben e cselekedet valamely jármű megkárosodásával vagy más anyagi károkkal járó balesethez vezetett;

4. az előtte közlekedő járműhöz viszonyított megfelelő követési távolság be nem tartása, amennyiben e cselekedet valamely jármű megkárosodásával vagy más anyagi károkkal járó balesethez vezetett;

             5. a villamosmegállók járdaszigeteire szerelt «kikerülés» jelzőtábla jelentésének be nem tartása;

             6. valamely elzárt útkereszteződésbe való behatolás;

             7. szabálytalan várakozásért

             8. a ködfényszórók használata más körülmények között, mint amikor köd van

c) 4 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

             1. a meghibásodott vagy megkárosodott járművek esetében rá háruló kötelezettségek be nem tartása;

             2. a személyi igazolvány, hajtási jogosítvány, forgalmi engedély vagy más okmányok átadásának megtagadása, a forgalmi rendőr kérésére, vagy ha nem engedélyezi a jármű ellenőrzését;

3. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 31-40 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

4. megfelelő fényekkel vagy kivilágítással nem rendelkező gépjárművel éjszaka vagy nappal, ködös időben, dús havazásban vagy záporesőben való közlekedés;

5. valamely gépjármű vezetése vagy pótkocsi vontatása, amennyiben a forgalmi engedély vagy a nyilvántartási  bizonyítvány  helyettesítő  tanúsítványa  közlekedési  jog  nélkül  van  kiállítva  vagy  ennek határideje lejárt;

d) 6 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

              1. a jármű immobilizálásának vagy műszaki kivizsgálásának megtagadása;

              2. a forgalmat irányító vasúti közeg szabályos jelzéseinek be nem tartása a vasúti átjáróknál;

3. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 41-50 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

4. olyan jármű vezetése, amely rendszámtábláinak egyike nincs felszerelve, vagy ha azok nem a rendeltetett helyre vannak szerelve;

             5. az autópályák közlekedési irányait elválasztó tiltott övezetben való közlekedés vagy várakozás;

6.  a speciálisan kivitelezettektől és jelzettektől eltérő helyeken való várakozás vagy parkolás az autópályákon;

7. megfordulási vagy tolatási manőver végrehajtása autópályákon, valamint tiltott helyeken, illetve a két  úttestet  elválasztó  középövezeteken  vagy  szigeteken  való  közlekedés  vagy  menetirányváltás  célú
átszelése;

8. a vasúti átjárók övezetében szerelt Sorompó nélküli egyszerű vasúti átjáró; Sorompó nélküli kettős vasúti átjáró vagy Állj jelzőtáblák jelentésének be nem tartása;

9. baloldali kanyarodással végrehajtott menetirányváltás, amennyiben e manőverrel átlépik a forgalmi irányokat elválasztó folytonos útburkolati jelzést;

10. valamely jelzőlámpával irányított útkereszteződésbe való behatolás, amennyiben e cselekmény a forgalom zárolását eredményezi az útkereszteződés belsejében.

        (2) A büntetőpontok nyilvántartási eljárását a szabályzattal állapítják meg.

       109. cikkely  -  (1) A kihágások megállapítását és a szankciók alkalmazását közvetlenül a forgalmi rendőr, Románia államhatár-átkelőinél pedig a határrendőr végzi.

       (2)  A  kihágások  megállapítását  igazolt  műszaki  eszközök  vagy  hitelesített  és  metrológiailag ellenőrzött  műszaki  eszközök  segítségével  is  végzik,  e  tényt  pedig  bejegyzik  a  kihágás-megállapító jegyzőkönyvbe.

       (3) A (2) bekezdésben említett esetekben a járművezető személyazonosságának megállapítása után a jegyzőkönyv megköthető a kihágás elkövetőjének távollétében is, nem lévén szükség a tények tanúk általi megerősítésére, erről pedig megjegyzés teendő a jegyzőkönyvben.

       (4) A kihágást megállapító jegyzőkönyv formáját és tartalmát a szabályzattal állapítják meg.

       (5) A kihágás elkövetője - a jogi személy kivételével - a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított legtöbb 2 munkanapos határidőn belül kifizetheti a törvényben előírt bírság minimumának felét.

       (6) A 20 büntetőpontig terjedő kihágási bírságok esetében a kihágás elkövetője kifizetheti helyben - a ténymegállapító közegnek - a törvényben előírt bírság minimumának felét.

      (7)  A         (6)  bekezdésben  említett  helyzetben  a  ténymegállapító  közeg  kibocsátja  a  kihágás elkövetőjének a bírság ellenértékéről szóló nyugtát, amelyben feltünteti a dátumot, a kihágás elkövetőjének család-  és  utónevét,  az  elkövetett  cselekményt,  a  kihágást  megállapító  és  szankcionáló  jogszabályt,  a ténymegállapító  közeg  családnevét,  utónevét  és  aláírását,  nem  lévén  szükség  a  kihágás-megállapító jegyzőkönyv megkötésére, amennyiben nem rendelnek el kihágási mellékbüntetést is.

       (8)  A közúti  forgalomra  vonatkozó bírságokat a törvényszabta körülmények között fizetik ki és  teljes  mértékben  a  helyi  költségvetések  bevételét képezik.

       (9) E sürgősségi rendeletnek a kihágásokra vonatkozó előírásai kiegészítendők a kihágások jogi rendszeréről  szóló,  módosításokkal  és  kiegészítésekkel  a 180/2002.  számú  törvénnyel  jóváhagyott, utólagosan  módosított  és  kiegészített 2/2001.  számú  kormányrendelet  előírásaival,  amennyiben  az  e sürgősségi rendelettel másként nem rendelkeznek.

       110. cikkely – Amennyiben a hajtási jogosítvány címzettjével szemben a Büntető Törvénykönyv 112. cikkelye c)  pontjában előírt biztonsági intézkedést foganatosították, a vezetési jog gyakorlásának felfüggesztését a gépjárművezetői szakma vagy foglalkozás gyakorlásához való jog betiltásának teljes időszakára elrendelik.

       111.  cikkely        -           (1)  A  hajtási  jogosítványt,  illetve  ennek  helyettesítő  tanúsítványát  a  következő helyzetekben tartják vissza:

             a) legalább 15 büntetőpont összesítése esetében;

b) amennyiben címzettje elkövetett a 85. cikkelyben, a 86. cikkely (2) bekezdésében, a 87. cikkely (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, a 89. cikkely (1) bekezdésében, a 90. cikkely (1) bekezdésében és a 92. cikkely (3) és (5) bekezdésében említett valamely bűncselekményt;

c) a 100. cikkely (3) bekezdésében, a 101. cikkely (3) bekezdésében, a 102. cikkely (3) bekezdésében és a 115. cikkely (1) bekezdésében említett kihágások valamelyikének elkövetése esetén;

              d) amennyiben címzettjét gépjárművek vagy villamosok vezetésére alkalmatlannak nyilvánították;

e) amennyiben benne módosítások, törlések vagy hozzáadások jelei fedezhetők fel, vagy indokolatlan módon más személy birtokában van;

             f) amennyiben érvényességi időszaka lejárt.

       (2)  A  hajtási  jogosítvány  visszatartásánál,  az   (1)  bekezdésben  említett  esetekben,  címzettjének kibocsátanak egy közlekedési jogot biztosító vagy nem biztosító helyettesítő tanúsítványt.

       (3)  Az  (1) bekezdés b) pontjában és a  102. cikkely  (3) bekezdése a) -c) említett esetekben a hajtási jogosítvány helyettesítő tanúsítványát közlekedési jog nélkül bocsátják ki.

       (4) Valamely személy halálával vagy testi épségének megkárosításával járó balesetben részt vevő jármű- vagy villamosvezető hajtási jogosítványát a közúti rendőrség tartja vissza, amennyiben a baleset okozója forgalmi szabálysértést követett el, közlekedési jogot biztosító vagy nem biztosító helyettesítő tanúsítványt bocsátva ki, a szbályzatnak megfelelően.

       (5)  A  85. cikkely (1) bekezdése, a  90. cikkely  (1) bekezdése, a  100. cikkely  (3) bekezdésében, a  101. cikkely  (3) bekezdése  és  a  102. cikkely        (3) bekezdése e) betűjénél említett  esetekben  a  hajtási  jogosítványt  helyettesítő tanúsítványát 15 napos közlekedési joggal bocsátják ki.

       (6) A (4) bekezdés feltételei között kiadott helyetesítő tanúsítványt, amennyiben vezetési jogot biztosít, meg lehet hosszabítani 30 naponként a cselekmény elkövetési helye szerint illetékes közúti rendőrség vezetője - a bűnvádi nyomozást végző vagy a bűnvádi kivizsgálást felügyelő ügyész, illetve a bűnügyet vagy a kihágás-megállapító jegyzőkönyv ellen emelt panaszt megoldó bíróság javaslatára, a bűnvádi eljárás  meg nem kezdése vagy annak megszüntetése elrendeléséig, a bűnvádi eljárás teljes időtartama alatt, vagy a bírói határozat jogerőssé és visszavonhatatlanná válásáig.

       (7) A közúti rendőrség vezetőjének a vezetési jog meghosszabbítása tekintetében hozott döntése bármely érdekelt személy által megtámadható az illetékes közigazgatási bíróságon. Az előzetes eljárás nem kötelező.

       112. cikkely - (1) A forgalmi engedélyt vagy a nyilvántartási bizonyítványt, illetve ezek helyettesítő tanúsítványát a közúti rendőrség a következő esetekben tartja vissza:

              a) a jármű nem rendelkezik érvényes időszakos műszaki vizsgával;

              b) nincsenek betartva a veszélyes áruk szállítására vonatkozó építési-műszaki szabályok;

c) a jármű éjjel a hatályos műszaki szabályokban előírt jelző fényszórók vagy lámpák, kivilágító és fényjelző berendezések, fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközök nélkül közlekedik;

d) a jármű jelentősen meghibásodott kivilágító-fényjelző rendszerrel vagy a hitelesítetttól eltérő berendezésekkel közlekedik;

              e) a szolgálati fékrendszere hibás;

              f) a segéd- vagy a várakozási fékrendszere hibás;

              g) kormányzási mechanizmusa az elfogadott határt meghaladón kopott;

h) gumiabroncsai a jármű azonossági könyvében előírtaktól eltérő méretekkel vagy jellemzőkkel rendelkeznek, kordjában vágás vagy szakadás jelei lelhetők fel, illetve a törvényes határt meghaladón
kopottak;

i)  az  illető  jármű típusa tekintetében törvényesen megengedettet meghaladó zajt bocsát ki menet közben vagy várakozás alkalmával;

              j) a motor a törvényesen megengedettet meghaladó kipufogógázt bocsát ki;

k) a pótkocsi csatlakoztató rendszere kihangsúlyozott kopást mutat vagy nem kompatibilis, ami a pótkocsi leválását vagy a szerelvény egyensúlyi állapotból való kimozdulását eredményezheti;

           l) a gépjármű vagy a villamos szélvédőjére, hátsó, illetve oldalablakaira olyan hirdetményeket vagy reklámfeliratokat,  nem  hitelesített  és/vagy  nem  megfelelően  jelzett  fóliákat  vagy  más  kellékeket alkalmaztak, melyek természetüknél fogva korlátozzák vagy tompítják - úgy kívülről, mint belülről - a közlekedés alatti látási viszonyt;

m) a gépjármű frontális és/vagy hátsó részére olyan hirdetményeket, feliratokat vagy reklámokat alkalmaztak, amelyek csökkentik a kivilágító és fényjelző berendezések hatékonyságát, vagy megnehezítik a bejegyzési szám leolvasását;

n) a gépjármű hangsúlyozott üzemanyag- vagy kenőanyagvesztést mutat;

o)  a rendszámtáblák nem felelnek meg a standardnak, vagy a hitelesítetttól eltérő kivilágítási rendszerrel vannak ellátva;

p) a forgalmi engedélyben vagy a nyilvántartási bizonyítványban szereplő adatok nem egyeznek a jármű műszaki jellemzőivel;

             r) a jármű nem volt törölve a forgalomból az e sürgősségi rendeletben előírt esetekben;

s)  forgalmi balesettel harmadik feleknek okozott károk tekintetében a jármű nem rendelkezik a törvény szerinti polgári felelősségbiztosítással;

t)  a  jármű bírlalója nem váltotta be a forgalmi engedélyt vagy a nyilvántartási bizonyítványt, a törvényi előírásoknak megfelelően;

             u) a járműre nem szerelték fel egyik rendszámtábláját;

             v) a jármű karosszériájából elemek hiányoznak, vagy ezek súlyos mértékben megrongálódtak;

x) a hatályos szabályozásokban előírt kötelező felszereltség hiánya a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében végzett gyakorlati felkészítésre szánt gépjárművek esetében.

       (2) Az (1) bekezdés b), c), e), g), k), o), p), r) és s) pontja esetében - a forgalmi engedély vagy a nyilvántartási bizonyítvány visszatartásakor - a közúti rendőr a járművezetőnek egy közlekedési jogot nem biztosító helyettesítő tanúsítványt, az (1) bekezdés a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) és x) pontja esetében pedig egy 15 napos közlekedési jogot biztosító helyettesítő tanúsítványt bocsát ki.

       (3)  Az      (1)  bekezdés  b),  o),  p),  r)  és  s)  pontjában  említett  esetekben  a  forgalmi  engedély visszatartásával egyidejűleg a közúti rendőr visszavonja a rendszámtáblákat is.

       (4)  A forgalmi engedélyt vagy a nyilvántartási bizonyítványt és a rendszámtáblákat  - kivéve a standardoknak nem megfelelőket  - a közúti rendőrség visszaszolgáltatja a jármű tulajdonosának vagy használójának,  mihelyt  ezek  bizonyítékot  mutatnak  be  afelől,  hogy  megszűnt  a  dokumentumok visszatartására vezető ok, az e szabályzatban előírt feltételek között.

       113. cikkely -  (1) A hajtási jogosítványt visszaadják a címzettnek:

             a) a felfüggesztési időszak lejártakor,

             b) hatályát vesztette

             c) a Büntető Törvénykönyv 112. cikkelye c) pontjában előírt biztonsági intézkedés megszűnésekor,

d) hatályát vesztette;

e) a vádlott felmentését vagy a kihágást megállapító jegyzőkönyv érvénytelenítését elrendelő jogerős bírói határozat alapján;

f) a hajtási jogosítvány 97. cikkely (4) bekezdése szerinti visszavonásának elrendelését előidéző okok megszűnésekor, mely tényt törvényszéki orvostani okmánnyal igazolják.

        (11) Egy külföldi hatóság által kiadott jogosítvány címzettje, akinek felfüggesztették a vezetési jogát, kérheti a tett helye szerint illetékes rendőrség vezetőjétől a jogosítvány visszaszolgáltatását, a felfüggesztés lejárta előtt, egy munka nappal azelőtt, hogy elhagyná Romániát.

        (12) Az (11) bekezdésben leírt esetben, a Román Rendőrség Országos Főkapitánysága közli a jogosítványt kiadó hatósággal a megállapított büntetést.

       (2) A hajtási jogosítványt a szabályzattal megállapított feltételek között szolgáltatja vissza a közúti rendőrség.

       114. cikkely - (1) A hajtási jogosítvány érvénytelenítését a következő esetekben rendelik el:

             a) a hajtási jogosítvány címzettjét jogerőssé vált bírói határozattal elítélték olyan bűncselekményért, amely egy személy megölésével vagy testi épségének megkárosításával járt, és azt a forgalmi szabályok be nem tartása nyomán követték el;

             b) a hajtási jogosítvány címzettjét jogerőssé vált bírói határozattal elítélték a 85. cikkelyben, a 86. cikkelyely (2) bekezdésében, a 87. cikkelyely (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, a 89. cikkelyely (1) és (2) bekezdésében, a 90. cikkelyely (1) bekezdésében és a 92. cikkelyely-nél felsorolt bűncselekményekért;

c) hatályát vesztette.

d)  a  hajtási  jogosítvány  címzettje  ellen  elrendelték             -  jogerőssé  vált  bírói  határozattal     -  a gépjárművezetői szakma vagy foglalkozás gyakorlásának a Büntető Törvénykönyv  64. cikkelye c) pontja szerinti betiltásából álló mellékbüntetést;

e) a hajtási jogosítványt a törvényes szabályok megszegésével szerezték, mely tényt az illetékes bíróság állapított meg.

f) a jogosítványt olyan időben szerezték meg, amikor a címzettje ellen bűnvádi kivizsgálás vagy eljárás folyt, forgalmi bűncselekmények elkövetéséért, ha a címzett végleges bírósági itéletet kapott.

       (2) A hajtási jogosítványt érvénytelentik a címzett elhalálozása esetén is.

       (3) A hajtási jogosítvány érvénytelenítési eljárása a szabályzattal állapítandó meg.

       115. cikkely - (1) A vezetési jog felfüggesztését vagy a hajtási jogosítvány érvénytelenítését a Román Rendőr-főfelügyelőség keretében működő közúti rendőrség végzi abban az esetben is, ha címzettje ellen más állam területén elkövetett cselekmény miatt ilyen intézkedést valamely illetékes külföldi hatóság határozott, a motorral ellátott járművek vezetési joga megtiltásának nemzetközi következményeiről szóló, 1976. június 3-án Brüsszelben elfogadott, Románia által a 126/1997. számú törvénnyel ratifikált európai egyezményben megállapított feltételek között.

(2) Valamely jármű vezetési jogának felfüggesztésére vagy a hajtási jogosítvány érvénytelenítésére vonatkozó határozatot az intézkedést elrendelő közúti rendőrség közli a címzettel.

       116. cikkely - (1) Az a személy, akinek a hajtási jogosítványát a 114. cikkely (1) bekezdésében és a 115. cikkely (1) bekezdésében említett valamely cselekményért elítélő bírói határozat jogerőre emelkedése nyomán érvénytelenítették, új hajtási jogosítvány megszerzését célzó vizsgára jelentkezhet az előző jogosítványa szerinti valamennyi kategória tekintetében, amennyiben:

a) eltelt 6 hónap a bűnügyi pénzbírság kifizetésétől vagy a szabadságvesztéses rendszerű, illetve a munkahelyen letöltendő büntetés végrehajtásától;

b) eltelt  egy év a megkegyelmezéstől vagy a büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztését, illetve   a   felügyelet   alatti   büntetés-végrehajtás   felfüggesztését   elrendelő   bírói   határozat   jogerőre emelkedésének időpontjától;

              c) közkegyelemben részesült;

d) a gépjárművezetői szakma vagy foglalkozás folytatási jogának  - a Büntetőtörvénykönyv  64. cikkelyének c) pontjában említett - megtiltása lejárt vagy visszavonták.

       (2) Azon személy esetében, akinek hajtási jogosítványát az e sürgősségi rendelet hatálybalépése előtt, a  vezetési  jog  gyakorlásának  felfüggesztésével  járó  valamely  cselekmény -  a  hajtási  jogosítvány visszaszolgáltatásától   számított 6  hónapos  időintervallumon  belüli -  elkövetése   következtében érvénytelenítették,  jelentkezhet  a  hajtási  jogosítvány  újbóli  megszerzése  céljából  szervezett  vizsgára,  a közigazgatási intézkedés alkalmazásának időpontjától nem lévén szükség valamely határidő elteltére.

       (3) Annak érdekében, hogy egy új hajtási jogosítvány elnyerése céljából vizsgán jelentkezhessen, az (1) és (2) bekezdésben említett helyzetek valamelyikében található személynek tanúsítania kell, hogy:

             a) egészségügyi szempontból alkalmas;

b) nem volt elítélve - jogerőre emelkedett bírói határozattal - a 24. cikkely (6) bekezdésében említett bűncselekmények valamelyikéért, kivéve azokat az eseteket, amelyekben fennállt az (1) bekezdésben említett helyzetek egyike.

       117. cikkely - (1) Egy jármű immobilizálását a közúti rendőr rendeli el a következő cselekmények valamelyikének a járművezető általi elkövetése esetén:

a) valamely be nem jegyzett vagy nyilvántartásba nem vett, illetve hamis rendszámmal ellátott vagy rendszámtábla nélküli jármű vezetése;

b) olyan jármű vezetése, amelynek műszaki állapota súlyosan veszélyezteti a forgalom biztonságát, rongálja a közutat vagy negatívan befolyásolja a környezetet;

c)  valamely jármű vezetése a veszélyes árukat szállító, illetve a túlméretezett és/vagy túlsúlyos járművekre vonatkozó szabályok megszegésével;

d)  olyan  gépjármű  vezetése,  amelyről  adatok  léteznek,  vagy  annak  gyanúja,  hogy  valamely bűncselekmény tárgyát képezi;

             e) megtagadja igazolni magát;

f) szeszes italok, kábító anyagok és készítmények, illetve ilyen hatású gyógyszerek befolyása alatt van, a jármű vezetését pedig nem tudja biztosítani más személy;

             g) nem tartja be a törvényben előírt vezetési és pihenési időszakokat.

       (2) Valamely jármű immobilizálását elrendelik abban az esetben is, ha ennek vezetője vagy valamely utasa bűnügyi természetű cselekményt követ el, vagy bűncselekmény elkövetéséért üldözve van.

       (3) A kényszerleállítás vagy az immobilizálás végrehajtása érdekében - az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben - a közúti rendőrség hitelesített speciális berendezéseket alkalmazhat.

       (4) A járművek (1) és (2) bekezdésben említett helyzetekben történő immobilizálásának eljárását a szabályzattal állapítják meg.